کانون بازیابی اطلاعات نماینده MRTLAB معتبرترین مرکز بازیابی اطلاعات و دارنده مجهزترین

دستگاههای بازیابی اطلاعات و ابزارآلات روز دنیا در ایران

، نماینده فروش دستگاه های تعمیر و بازیابی اطلاعات MRT در ایران .

نماینده رسمی MRTLAB در ایران

نماینده رسمی MRTLAB در ایران